Personal med spetskvalitet från Chefspoolen
Idag när företag vill anställa folk är det viktigt att de får rätt personal på rätt plats. Företag kan vara säkra på att få duktiga anställda på rätt plats med hög social kompetens när de anlitar personal från Chefspoolen.
Chefspoolen bildades 2001 och har idag erfarna konsulter inom rekrytering av sälj- och marknadspersonal.
- Våra konsulter har själva lång och stor erfarenhet av att jobba på ledande positioner och även som säljare på olika företag i svenskt näringsliv, säger Peder Mattson som är VD för Chefspoolen.
Peder berättar att målsättningen för Chefspoolen är att på ett kvalitativt, kostnads- och tidseffektivt sätt lösa rekryteringsuppdragen för stora och små företag inom sälj och marknad.
- Det är viktigt att tillägga, att för oss handlar rekrytering om att utvecklas. Att ha förståelse för beteende, attityd och tänkande är till stor hjälp vare sig det gäller sälj, team eller ledarskap, säger Peder.
 
För Chefspoolen är det viktigt att företagen ställer höga krav på sin personal. Då kan Chefspoolen lättare hitta spetskvaliteterna som företagen behöver och det är något som kunder som Canon, Berendsen, Nestle, Spendrups, Tretorn, Puma och Zoegas uppskattar.
- Vi känner att vi har ett mycket bra utarbetat koncept för företag som vill säkerställa kvalitet och långsiktighet. I samtliga uppdrag använder vi oss av professionella test- och urvalsverktyg, säger Peder.
 
Peder berättar vidare att Chefspoolen ska se till att deras varumärke stabiliseras och att kvalitet och nischinriktning består. Det är viktigt för företaget att deras flexibilitet genomsyrar verksamheten och "ingen dag i veckan" är stängd för klienterna.
-Vi erbjuder även företag  hjälp med coaching och teamutveckling för att på så sätt utveckla och stimulera företagens utveckling, säger Peder, som också påpekar att för Chefspoolen är service och kvalitet honnörsord.

Chefspoolen

Bransch:
Tjänster

Telefon: 020-71 27 12
Fax: 042-12 27 60

Hemsida:
www.chefspoolen.se

| 13 SENASTE FÖRETAGEN